Tips om en skrift

Kemikalier i barns vardag
 
Vad är farligt? Kemikalier kan vara farliga på olika sätt. De kan vara akut giftiga, vilket betyder att de skadar genast. Ju mer akut giftiga de är desto mindre mängd av kemikalien behövs för att orsaka skada. De kan också vara farliga genom att de är långlivade. Det betyder att de har svårt att brytas ned i kroppen eller i miljön, stannar kvar och kan fortsätta orsaka skada. Det finns också kemikalier som varken är särskilt giftiga eller långlivade, men som ändå kan orsaka skada, till exempel allergi, om man är känslig eller utsätts för den ofta.
 
Barn kan inte skilja på vad som är och inte är farligt. Barns kroppar är inte heller färdigutvecklade, därför är barn extra känsliga för kemikalier.
 
Skriften innehåller tips på vad man skall välja som är skonsamt för barnen vad gäller duschprodukter, tandkräm, hudvård, textilier, leksaker med mycket mera. Jag tycker skriften är toppen och man blir väldigt eftertänksam av att läsa den.
 
Skriften är utgiven av kemikalieinspektionen och man kan läsa mer på www.kemi.se
 
 
Jag har några favoriter till men de berättar jag mer om en annan dag
 
 
 

På tåget hem

Lyssnar på dennaPå väg hem

Har varit i Stockholm på Handisam. Referensgrupp kring regeringsuppdrag. Barn med många myndighetskontakter. 

Givande!!

Nu läsa och sova på tåget hem